Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

tlo polozna

 

 

Rudawa ul. A. Domańskiej 24

Zabierzów ul. Śląska 236

Rejestracja pacjentów do położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Nasz personel:

 • Położna Marta Meus telefon 606-740-219
 • Położna Katarzyna Zielińska- Kaczor 606–740-124
 • Położna Elżbieta Wierzbicka 606–740-223
 • Położna Agnieszka Gruszka 695-602-702

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w gabinecie położnej poz i w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.

W ramach swoich kompetencji położne udzielają świadczeń w zakresie:

 • realizacji zleceń lekarskich w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy
 • rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych
 • rozpoznanie problemów pięlęgnacyjnych
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
 • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • przygotowanie do życia w rodzinie, metod planowania rodziny
 • opieki i przygotowania ciężarnej do porodu i połogu
 • opieka nad kobietą ,noworodkiem i niemowlęciem
 • opieka w chorobach i zabiegach ginekologicznych
 • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia

Realizując świadczenia ściśle współpracujemy z lekarzem POZ, lekarzem ginekologiem, pediatrą, pielęgniarką POZ.

Bezpłatna szkoła rodzenia
Zabierzów

Położne - przydział regionów

Położna
Agnieszka Gruszka
tel. 695 602 702

 • Aleksandrowice
 • Balice
 • Brzezie
 • Burów
 • Kleszczów
 • Modlniczka
 • Rząska
 • Szczyglice
 • Ujazd
 • Zelków
 • Zabierzów (na wschód od Biedronki)

Katarzyna
Zielińska-Kaczor
tel. 606 740 124

 • Baczyn
 • Budzyń
 • Cholerzyn
 • Chrosna
 • Czułów
 • Jeziorzany
 • Kaszów
 • Kryspinów
 • Liszki
 • Mników
 • Morawica
 • Piekary
 • Rączna
 • Ściejowice

mgr położnictwa
Marta Meus
tel. 606 740 219

 • Bolechowice
 • Brzezinka
 • Brzoskwinia
 • Karniowice
 • Kobylany
 • Kochanów
 • Młynka
 • Niegoszowice
 • Nielepice
 • Pisary
 • Radwanowice
 • Rudawa
 • Więckowice
 • Zabierzów (na zachód od Biedronki)

Położna
Elżbieta Wierzbicka
tel. 606 740 223

 • Czernichów
 • Czułówek
 • Dąbrowa Szlachecka
 • Kamień
 • Kłokoczyn
 • KRAKÓW (Mydlniki)
 • Nowa Wieś Szlachecka
 • Przeginia Duchowna
 • Przeginia Narodowa
 • Rusocice
 • Rybna
 • Wołowice
 • Zagacie